Bacio Mix

Sự kết hợp tuyệt vời giữa Gelato, trái cây và những loại sauce đặc biệt cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ về Bacio Mix.

Bacio Mix

Sự kết hợp từ tuyệt vời giữa Gelato sữa chua, các loại trái cây và những loại sauce đặc biệt cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ về Bacio Mix.