Thông tin

Bacio - More than Gelato

Tìm chúng tôi

Địa chỉ

Bacio Gelato số 3 Đội Cung, Hai Bà Trưng, Hà Nội (9a.m-11p.m)

Email: baciogelateria@gmail.com.

Mobile: Cửa hàng: 0462937767 - Hotline: 0904333818

Liên hệ